ROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE SAMOCHODÓW
UBEZPIECZONYCH

Oferujemy profesjonalną obsługe w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych

- zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej
- rozliczenie w formie bezgotówkowej
- pomoc w zgłoszeniu i likwidacji szkody komunikacyjnej we wrzystkich zakładach ubezpieczeń
- samochody zastępcze